TransBałkany 2007

   

Bałkany 2007 - podróż rowerowa

Odwiedzili¶my największ± skocznię narciarsk± ¶wiata - Velikankę w Planicy