TransBałkany 2007

   

Bałkany 2007 - podróż rowerowa

Bośnia - lejki krasowe na wyżynie wapiennej w okolicach Bosanskiego Petrovaca