TransBałkany 2007

   

Bałkany 2007 - podróż rowerowa

Jedziemy głębokim wapiennym kanionem Neretvy na północ do Jablanicy