TransBałkany 2007

   

Bałkany 2007 - podróż rowerowa

Wybrzeże Adratyckie wzdłuż Magistrali Jardańskiej