TransBałkany 2007

   

Bałkany 2007 - podróż rowerowa

Forteca Ochrydzka (Pałac Samuela X-XI w.) - potężne mury obronne warowni górują nad Ochrydem