Strona Główna   |    Wstęp   |    Mapa   |    Uczestnicy|    Statystyka   |    Opis   |    Zdjęcia   
W Parku Narodowym Plitvickich Jezior w Chorwacji podziwiamy piękne romantyczne jeziora i wodospady OLA i MICHAŁ KIERSZTYN
Dojechaliśmy do pięknego zakątka w Chrowacji - Parku Narodowego Plitvickich Jezior